Venlo weer wat veiliger na verwijderen asbest

Venlo – Op het moment zijn we samen met onze deskundige partners druk bezig de asbesthoudende materialen uit diverse Venlose panden te verwijderen. Asbest komt regelmatig in het nieuws en roept dan ook bij veel mensen vragen op. Hieronder beantwoorden we graag de meest gestelde vragen over asbest en het verwijderen ervan.

Wat is asbest?
Asbest is een grondstof die ooit vanwege haar slijtvaste en resistente eigenschappen werd beschouwd als een wondermateriaal. Asbest komt dan ook in allerlei vormen voor variërende van plaatmateriaal tot kit en pakkingen.

In de loop der jaren bleek echter dat in asbest een verborgen gevaar schuilde, namelijk de asbestvezels zelf. Zodra de minuscule vezels van asbest het lichaam binnendringen kunnen ze vrijwel ongestoord schade toebrengen.

Waarom zijn asbesthoudende materialen in het verleden niet meteen verwijderd?
In veel gevallen waren er nog geen goede alternatieve materialen beschikbaar. Daarnaast blijft de kans dat een vezel vrijkomt gering zolang het asbest niet beschadigd raakt. Om de problematiek echter niet te vergroten heeft de Nederlandse overheid in 1994 een algemeen verbod op de toepassing van asbest opgelegd.

Hoe verwijderen jullie asbesthoudende materialen?
Bij de verwijdering dienen er strenge regels opgevolgd te worden. Bedrijven die, zoals Couwenbergh, het asbest verwijderen dienen hiervoor erkend te zijn volgens bijlage XIIIa van de arbeidsomstandighedenregeling. Dit houdt onder andere dat we beschikken over specifiek op het verwijderen van asbest gerichte werkprocedures, professioneel materieel en deskundig personeel.

De daadwerkelijke wijze van verwijderen is afhankelijk van de eigenschappen van de asbesthoudende materialen en de situaties waarin zij zich bevinden. Dit varieert van het geheel verwijderen tot het creëren van een afgeschermd werkgebied. Bekijk gerust onze referenties om hiervan een beeld te krijgen van de verschillende verwijdermethodes.

Wat gebeurt er met de asbesthoudende materialen?
Asbesthoudende materialen worden afgevoerd naar daarvoor door de overheid erkende stortlocaties. Gezien het algemene verbod op asbest sinds 1994 mogen de materialen niet hergebruikt of gerecycled worden en is stort op het moment de enige optie.