Asbestverontreiniging op een Vide

Als asbest beschadigd raakt heeft dit dikwijls een asbest verontreiniging als gevolg. Zo ook in deze opslagloods waar zich kleine delen asbesthoudend materiaal op een vide bevonden. Om de verontreiniging veilig en verantwoord weg te nemen sloot Couwenbergh het verontreinigde gebied hermetisch af middels een containment. Vervolgens is het asbesthoudend materiaal met specialistische middelen verwijderd, waarna het hermetisch gebied kon worden opgeheven.