Start sloopwerkzaamheden Pancratiusstraat Heerlen

In opdracht van de gemeente Heerlen en Stichting Weller Wonen zal Couwenbergh de komende maanden verschillende panden aan de Pancratiusstraat in Heerlen geheel slopen. Het gaat hierbij om de panden met huisnummer 32,-34, 36-44  en 48. Deze panden zijn ook  bekend als het voormalige Studio 54 , het Kegelpaleis en Sporthuis Diana (wordt gedeeltelijk gesloopt).

Wat gaat er allemaal gebeuren?
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het terrein afgezet met bouwhekken. Vervolgens worden de asbesthoudende materialen gesaneerd, de panden geheel inpandig leeg geruimd en tenslotte het machinaal slopen van de panden.

We zetten ons als gecertificeerd bedrijf volop in voor veilige (werk)omgeving en verantwoorde toekomstbestemming van restmaterialen. Hoe we dit doen, delen we vanzelfsprekend graag met u in de loop van het project.

In welken periode worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?
Start medio maart, gereed naar verwachting juni 2019. De sloopwerkzaamheden vinden hierbij hoofdzakelijk plaats op werkdagen tussen 7:30 en 17:00.

Ik woon c.q. werk dichtbij de slooplocatie, ga ik hier iets van merken?
We doen ons best om dit tot een minimum te beperken. Zo gaan we stofvorming tegen middels benevelen en plannen we het vrachtverkeer zo efficiënt mogelijk in. Bepaalde werkzaamheden, zoals het slopen van de funderingen, kunnen trillingen met zich meenemen. Deze zullen we tijdig via deze website aankondigen.

Wat gebeurt er na de sloop?
Na de sloop vindt er nieuwbouw plaats.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Ons kantoor is op werkdagen tussen 8:30 en 16:15 bereikbaar via 0475 – 56 66 77 en info@couwenberghbv.nl. Vermeldt hierbij alstublieft duidelijk uw naam, telefoonnummer en de straat van het project.