Venlo – Garnizoenweg 21 (gebouw AY)

Begin oktober zal er gestart worden met de totaal sloop van het voormalig kazerne gebouw. Eerst wordt het gebouw van binnen volledig ontdaan van inventarissen, waarna er gestart kan worden met de fysieke totaalsloop.

De totaalsloop zal naar verwachting medio december zijn afgerond.